Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LẮP ĐẶT AIS

Năm 1991 công ước SOLAR đã được áp dụng tại Việt Nam. Từ đó cho đến nay Việt Nam đã có những văn bản, thông tư quy định rõ ràng hơn về việc lắp đặt AIS để đảm bảo an toàn sinh mạng cho con người.

Một số các điều luật liên quan trong các thông tư của nhà nước Việt Nam.

Các quy định

Điều luật liên quan

Hiệu lực thi hành

1. Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển SOLAS của tổ chức hàng hải quốc tế IMO 

Cục đăng kiểm Việt Nam

Theo Qui định 19, Chương V của Công ước tất cả các tàu hàng hoạt động tuyến quốc tế có tổng dung tích từ 300 trở lên phải trang bị Hệ thống nhận dạng tự động (AIS)

 

25/5/1980

Hiệu lực tại Việt Nam ngày 18/3/1991

 

 

Thông báo số 010KT/04TB của Cục Đăng kiểm Việt Nam quy định về trang bị AIS và danh mục trang thiết bị an toàn cấp cho tàu đang khai thác chạy tuyến quốc tế

28/06/2004

 

 

 

Quy định về Thử hàng năm bắt buộc đối với hệ thống nhận dạng tự động AIS lắp đặt trên tàu (cục đăng kiểm Việt Nam)

01/07/2012

2. NGHỊ ĐỊNH Số: 110/2014/NĐ-CP:

Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

 

Điều 6. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

Điều 7. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến

 

05 /01/2015; bãi bỏ Điều 10 Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 Luật Giao thông đường thủy nội địa.

3. THÔNG TƯ Số: 66/2014/TT-BGTVT

Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới

 

Điều 14. Yêu cầu kỹ thuật, trang thiết bị an toàn của tàu

Điều 15. Thiết bị AIS trên tàu

Điều 22.Trách nhiệm của Cục Hàng hải Việt Nam

 

 

01 /01/2015

4. THÔNG TƯ Số: 28/2014/TT-BGTVT

Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

Điều 8. Lắp đặt hệ thống giám sát nạo vét trên phương tiện vận chuyển đổ bùn đất nạo vét

Điều 9. Quản lý dữ liệu của hệ thống giám sát nạo vét

 

15 /9 /2014

5. THÔNG TƯ Số: 44/2013/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2012/TT-BGTVTngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam

Điều 12. Yêu cầu kỹ thuật, trang thiết bị an toàn của tàu cao tốc

Điều 13. Thiết bị an toàn của tàu cao tốc

 

30 /12 /2013.

Dù không phủ nhận những năm gần đây nhờ có những quy định pháp luật này mà tình trạng an toàn trên biển và sông được cải thiện đáng kể; công tác quản lý đã trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên tình trạng quản lý của các quy phạm pháp luật này chưa được tốt cộng thêm việc thiếu tuyên truyền hướng dẫn của các cơ quan chức năng; dẫn đến việc nhiều chủ sở hữu tàu thuyền tại Việt Nam vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng cũng như lợi ích mà hệ thống AIS có thể mang lại.